Nedělní kázání - ARCHÍV 201331.12.2013 Lumír Folvarčný Myšlení dobyvatele

29.12.2013 Jindřich Koziel Žít ve vztahu smíření

22.12.2013 Lumír Folvarčný Poselství Vánoc

08.12.2013 Jakub Koziel Horlivost pro Hospodina

01.12.2013 Matěj Nový (host) Pokání

24.11.2013 Marek Slusarz První láska

17.11.2013 Lumír Folvarčný Jak vejdeme do věčnosti?

10.11.2013 Lumír Folvarčný Den prověření

27.10.2013 Josef Ledvoň Srdce člověka

20.10.2013 Jindřich Koziel Patříme Ježíši

13.10.2013 Lumír Folvarčný Proč nás Bůh pokořuje?

06.10.2013 Marek Slusarz Jdeš správnou cestou?

29.09.2013 Josef Ledvoň Buďte vroucího ducha

22.09.2013 Jindřich Koziel Vytrvej do konce

15.09.2013 Lumír Folvarčný Bohatý v Bohu

08.09.2013 Marek Slusarz Nenech se připravit o Boží zaslíbení

01.09.2013 Lumír Folvarčný Pozor na falešnou zbožnost

25.08.2013 Stefan Horn Moc Ježíšovy Krve

18.08.2013 Jakub Koziel Touha po Božím slovu

11.08.2013 Josef Ledvoň Sdílejme evangelium

04.08.2013 Marek Slusarz Stůj pevně v Pánu

28.07.2013 Lumír Folvarčný Klíč ke spokojenosti

21.07.2013 YWAM Slovo o misii, svědectví

14.07.2013 Jindřich Koziel Dovolme Bohu, aby k nám hovořil

07.07.2013 Lumír Folvarčný Co mám dělat?

30.06.2013 Lumír Folvarčný Být podobný Kristu

23.06.2013 Stanislav Czudek Služba lidem

16.06.2013 Josef Ledvoň Královské kněžstvo

09.06.2013 Lumír Folvarčný Hledají se Mojžíšové 21. století

02.06.2013 Marek Slusarz Koho napodobuješ?

26.05.2013 Lumír Folvarčný Postoj křesťana

12.05.2013 Lumír Folvarčný Jsi církev, anebo chodíš do církve?

05.05.2013 Jindřich Koziel Neboj se

28.04.2013 Josef Ledvoň Údolí

21.04.2013 Lumír Folvarčný Opravdu se chceme mít dobře?

14.04.2013 Marek Slusarz Moje ovce znají můj hlas

07.04.2013 Lumír Folvarčný Pokora a víra vojenského velitele

31.03.2013 Josef Ledvoň Ten živý, vzkříšený

24.03.2013 Jindřich Koziel Věrnost a vytrvalost

17.03.2013 Lumír Folvarčný Chrám Ducha svatého

10.03.2013 Marek Slusarz Praktické vyjádření lásky

03.03.2013 Lumír Folvarčný Máš čas na rozjímání?

24.02.2013 Jindřich Koziel Růst do podoby Krista

17.02.2013 Josef Ledvoň Kým je Pán Ježíš?

03.02.2013 Lumír Folvarčný Postoj přežití nás oslabuje

27.01.2013 Marek Slusarz Jaký je postoj tvého srdce?

20.01.2013 Lumír Folvarčný Pozor na kořen hořkosti

13.01.2013 Jindřich Koziel Nebojme se vírou dotknout Krista

06.01.2013 Josef Ledvoň Milostivé léto Páně